Producten AABTC

Opleidingsaanbod AABTC

AABTC verzorgt alleen óf in samenwerking met collega-trainers en docenten de volgende trainingen en cursussen:

 • een 10-daagse opleiding tot klantmanager Participatiewet
 • schrijven van rapportages en beschikkingen (Algemene wet bestuursrecht)
 • een workshop, basis- en/of verdiepingstraining Motiverende Gespreksvoering
 • feedback geven
 • omgaan met weerstand
 • omgaan met verschillende soorten agressie (met actrice)
 • persoonlijke effectiviteit
 • kortom; alle gedragstrainingen en coaching gericht op het efficiënter functioneren van professionals 

Stagebegeleiding Avans Hogeschool

Arnold wordt als praltijkdocent met regelmaat ingezet bij de Avans Hogeschool Breda. Hij begeleidt groepen 2e jaars HBO/SPH-studenten tijdens hun eerste lange stageperiode van 20 weken in het tweede leerjaar.

Onder deze stagebegeleiding valt:

 • het organiseren en begeleiden van intervisiebijeenkomsten
 • contacten onderhouden met de praktijkbegeleiders op de stagelokaties
 • voortgangs- en evaluatiegesprekken op de stagelocatie
 • (eind)beoordeling van stageopdrachten
 • individuele begeleiding van stagiaires

Bij de gemeente Eindhoven heeft Arnold regelmatig stagiaires begeleid, veelal vanuit de opleidingsrichting sociaal-juridisch medewerker (MBO-SJM) of openbaar bestuur (MBO-OB).

Coachingstrajecten

Aangezien Arnold in zijn loopbaan ruime ervaring heeft opgedaan in de intermenselijke communicatie, verzorgt hij ook individuele coachingstrajecten. Opgeleid als Coach Practitioner bij de Alba-academie, is Arnold uitstekend in staat om samen met een professional de coachvraag te verhelderen. Met een praktijkgerichte aanpak wordt de professional begeleid richting het coachdoel.         

Het betreft dus coachingstrajecten voor professionals. Deze trajecten zijn altijd individueel in te richten en dus maatwerk. Het kan zich beperken tot een sessie van uur tot een uitgebreid coachingstraject van meerdere coachingsmomenten. Denk hierbij aan coaching gericht op effectieve onderlinge communicatie, bijvoorbeeld ter ondersteuning van leidinggevenden in de uitoefening van hun P-taken.

Rendement

Organisaties zijn wat betreft hun resultaten sterk afhankelijk van de kwaliteit van het (telefonische) klantcontact dat hun professionals onderhouden met cliënten. Deze professionals worden vaak geselecteerd op basis van kennis en niveau. Het rendement van het klantcontact, staat of valt echter bij het beheersen en kunnen toepassen van vaardigheden/skills. Denk aan caseloadbeheer, timemanagement, omgaan met weerstand en het sturen op zelfsturing van cliënten.  

We zien maar al te vaak dat organisaties wel investeren in kennistrainingen, maar niet of onvoldoende in vaardigheidstrainingen. Ik hoor managers vaak zeggen: “Mijn mensen hebben allemaal HBO-niveau,  dat omgaan met cliënten moeten ze toch kunnen?”.

Als we kijken naar het uitvallen van professionals (zoals burn-outs), dan zien we vaak een relatie tussen de uitval en de toenemende werkdruk. Deze toenemende werkdruk ontstaat echter vaak omdat er in “de vaardighedenhoek” een hiaat is als het gaan om assertiviteit, timemanagement en onvoldoende effectiviteit binnen het klantcontact.   

Wil je maximaal rendement halen uit het klantcontact, dan is het dus van groot belang dat professionals met regelmaat  worden geschoold in gespreksvaardigheden. Hoe effectiever het klantcontact is, hoe korter het klantcontact duurt, des te minder energie dit vraagt waardoor de professional effectiever de tijd kan indelen. En dat levert energie op in plaats van dat het energie kost.

Zo zie je dat effectiever klantcontact een positieve uitwerking heeft op de organisatie, de professional en de cliënt.     

 

Oplossingsgericht werken en Motiverende Gespreksvoering 

Bovengenoemde gespreksstijlen worden steeds meer toegepast in de gezondheidszorg en in de publieke dienstverlening. Mensen krijgen met regelmaat te maken met veranderingen in hun leven. Denk aan bijstandscliënten die op grond van de Participatiewet algemene geaccepteerde arbeid moeten aanvaarden of cliënten die bij de hulpverlening aankloppen (Schuldhulpverlening, bewindvoerders, WMO, fysiotherapeuten en huisartsen).

Professionals die deze gespreksstijl kunnen toepassen in de praktijk, stellen de cliënt in staat om hun eigen intrinsieke motivatie te verkennen en te mobiliseren. Door het geven van de juiste reflecties laat de professional de cliënt zelf benoemen waarom hij zou kunnen veranderen en wat hem dat zou opleveren.

De sfeer tijdens de gesprekken is gericht op samenwerking en veiligheid, terwijl de uitgangspunten van de dienstverlening overeind blijven. Denk hierbij aan het wettelijk kader rondom de arbeidsverplichtingen binnen de Participatiewet.      

-->