AABTC staat voor:

AABTC leidt professionals zodanig op, dat ze in staat zijn om de eigenkracht van een cliënt kunnen verkennen en mobiliseren. Een absolute voorwaarde hiervoor is dat de professional kan reflecteren op het eigen gedrag en over ruim voldoende gespreksvaardigheden beschikt, waardoor hij op een constructieve en evenwichtige manier de werkrelatie met cliënten kan aangaan en onderhouden. De professional kan hierdoor zoveel mogelijk rendement halen uit de beschikbare (klant)contactmomenten. AABTC weet uit ervaring dat een goed opgeleide professional van onschatbare waarde is voor een organisatie.

Welkom bij AABTC

AABTC ondersteunt en begeleidt gemeenten en particuliere bedrijven met de inhoudelijke invulling van hun missie en visie, door middel van organisatieadvies, training, coaching en intervisie. AABTC werkt in-company samen met alle betrokkenen aan het versterken en doorontwikkelen van professionals. 

AABTC ondersteunt u bij: 

 • de implementatie van een succesvolle methodische aanpak bij het maximaliseren van uitstroomresultaten binnen het sociaal domein (Participatiewet);
 • op-maat trainingen & coaching van professionals binnen het sociaal domein;
 • één op één coaching on the job in de spreekkamer met uitgebreide verslaglegging;
 • het realiseren en optimaliseren van een optimale klantbejegening en klanttevredenheid;
 • de werving & selectie van professionals binnen het sociaal domein; 
 • het realiseren van verandertrajecten;
 • het verzorgen van teamactiviteiten, specifiek gericht op de herkenning en erkenning van elkaars kwaliteiten.

Opdrachtgevers AABTC

 • SVLand
 • SVWerkt
 • Elan Training
 • Talenter
 • Geerling & Geerlings
 • De Wijsmaker
 • SCIOPENG
 • Bestuursacademie Nederland
 • Avans Hogeschool Breda
 • Emma Solutions